• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 20/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 19/2016 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 18/2016 Postanowienie Sądu ws. odrzucenia wniosku z powództwa BCG Sp. z o.o.
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 17/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Ceres Management Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  wraz z propozycją podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, wydłużenia czasu na zawarcie umów i konwersję obligacji na akcje oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


,Osoby reprezentujące spółkę:
•    Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
•    Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 16/2016 Aktualny stan negocjacji z Obligatariuszami
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do wcześniejszych informacji podawanych w raportach  bieżących informuje, że nadal prowadzi negocjacje z Obligatariuszami. Prowadzone rokowania mają na celu  uregulowanie wszelkich zobowiązań poprzez konwersję zobowiązań na akcje Spółki lub poprzez rozłożenie zobowiązań w czasie. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z zwarciem stosownych umów dokonano częściowej konwersji 7 szt. obligacji powodującej zmniejszenie zadłużenia CWPE S.A. o kwotę 222.250 zł w zamian za objęcie 444.500 szt. akcji serii D.

W związku z informacjami od części pozostałych obligatariuszy, że są oni również zainteresowani zamianą obligacji na akcje lub ustaleniem nowych terminów spłaty obligacji Zarząd informuje że istnieje potrzeba prowadzenie dalszych rozmów  i wydłużenia terminu negocjacji do końca stycznia 2017.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 24