• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 18/2016 Postanowienie Sądu ws. odrzucenia wniosku z powództwa BCG Sp. z o.o.
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 17/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Ceres Management Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  wraz z propozycją podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, wydłużenia czasu na zawarcie umów i konwersję obligacji na akcje oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


,Osoby reprezentujące spółkę:
•    Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
•    Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 16/2016 Aktualny stan negocjacji z Obligatariuszami
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do wcześniejszych informacji podawanych w raportach  bieżących informuje, że nadal prowadzi negocjacje z Obligatariuszami. Prowadzone rokowania mają na celu  uregulowanie wszelkich zobowiązań poprzez konwersję zobowiązań na akcje Spółki lub poprzez rozłożenie zobowiązań w czasie. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z zwarciem stosownych umów dokonano częściowej konwersji 7 szt. obligacji powodującej zmniejszenie zadłużenia CWPE S.A. o kwotę 222.250 zł w zamian za objęcie 444.500 szt. akcji serii D.

W związku z informacjami od części pozostałych obligatariuszy, że są oni również zainteresowani zamianą obligacji na akcje lub ustaleniem nowych terminów spłaty obligacji Zarząd informuje że istnieje potrzeba prowadzenie dalszych rozmów  i wydłużenia terminu negocjacji do końca stycznia 2017.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
EBI 15/2016 Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Spółki CWPE S.A. w związku z uchwałami NWZA z dnia 12.04.2016
There are no translations available.

 

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje treść protokołu z posiedzenia Zarządu  z dnia 11.07.2016 w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego akcji serii D,E i F oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Z DNIA 11.07.2016.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
•    Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
•    Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 14/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Business Consulting Group Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  w sprawach uchylenia uchwał nr 4/NWZ/2016, 5/NWZ/2016, 6/NWZ/2016, 7/NWZ/2016, 8/NWZ/2016, 9/NWZ/2016 i 10/NWZ/2016 podjętych w dniu 12 kwietnia 2016 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkowi zarządu, zmianach w składzie Rady Nadzorczej i zamiany części akcji imiennych serii A na okaziciela i wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 25