• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 4/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

pliki/files/CWPE%20S_A_%20raport%20za%20I%20kw_%202014.pdf

 
EBI 3/2014 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej oraz uzyskanie od głównego Akcjonariusza pożyczki
There are no translations available.

Spółka informuje, że w dniu 27.03.2014 r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 26 marca 2014 r. zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej 250 000 akcji serii B Spółki CWPE S.A. po średniej cenie 0,20 PLN za akcję.

Celem transakcji było uzyskanie środków finansowych niezbędnych do udzielenia CWPE S.A. przez głównego akcjonariusza pożyczki na finasowanie bieżących zobowiązań. Środki w wysokości 50.000,00 zostały przelane w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2014 na rachunek CWPE S.A.

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Ceres Management Sp. z o.o. spadła do 53,92%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Spółka Ceres Management Sp. z o.o. posiadała 3 760 000 sztuk akcji, co stanowiło 57,76% kapitału zakładowego emitenta oraz uprawniało do 72,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta posiadana przez Ceres Management wynosi 3 510 000 akcji, co stanowi 53,92% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 70,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Ceres Management Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Zarząd Ceres Management Sp. z o.o. nie wyklucza w przyszłości zawierania transakcji powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 2/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2013 r. - dnia 14.02.2014 r.
- za I kw. 2014 r. - dnia 15.05 2014 r.
- za II kw. 2014 r. - dnia 14.08.2014 r.
- za III kw. 2014 r. - dnia 14.11.2014 r.

Raport roczny za 2013 r. - dnia 04.06.2014 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
EBI 21/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Raport za III kwartał 2013

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 21