• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 15/2013 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej spółce
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, że w dniu 10.06.2013 zarejestrowano nową spółkę, w której 1/5 udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest ECOTRADE Polska S.A., posiadający 4/5 udziałów i głosów w nowej Spółce.

Utworzona spółka to Innovative energy Sp. z o.o., która działać będzie jako spółka „non-profit” w szczególności w szeroko rozumianej branży energetycznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 14/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 10 ust.3 Statutu Spółki i nadaniu się mu nowego następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu było następujące:

”Rada składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 13/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które zaszły
w dniu 30 czerwca 2013r.

W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CWPE S.A.:

- mocą uchwały nr 14/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Tadeusza Legięcia

- mocą uchwały nr 15/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego

- mocą uchwały nr 16/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza

- mocą uchwały nr 17/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacka Oniszczuka

- mocą uchwały nr 18/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wolańskiego

- mocą uchwały nr 19/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Nazara

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta zostaną wkrótce opublikowane na stronie www Emitenta.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo powołania Pana Jarosława Stahl Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie na kolejną kadencję, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją nie jest on już członkiem Rady Nadzorczej CWPE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 12/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 r.
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 roku.

Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby Reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2013 roku

 
EBI 10/2013 Korekta Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za 2012 rok
There are no translations available.

Wrocław, 6 czerwca 2013

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje korektę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012.
Z powodu niezamierzonej pomyłki operatora EBI i problemów technicznych w raporcie nr 9/2013 nie zamieszono jednego z załączników, który zawierał Raport z badania skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CWPE S.A.
W związku z powyższym przekazujemy pełny skonsolidowany raport roczny za 2012 wraz ze wszystkimi załącznikami.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy i dołożymy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentującejednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 21