• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 19/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku - KOREKTA
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Na stronie 8 raportu dodano:

II KWARTAŁ 2013 R.*

II kwartał 2013 r. (dane jednostkowe) - okres od 01.04.2013 do 30.06.2013:
Amortyzacja: 4,82
Przychody ogółem: 466,53
Przychody netto ze sprzedaży: 428,68
Zysk / Strata na sprzedaży: 156,34
Zysk / Strata na działalności operacyjnej: 157,38
Zysk / Strata brutto: 171,80
Zysk / Strata netto: 171,80

* Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji na początku 2012 roku. Spółka rozpoczęła sporządzanie danych skonsolidowanych od III kwartału 2012 r.

Na stronie 9, na wykresie "Przychody ogółem" dodano wartość przychodów za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 466,53 i wartość przychodów za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) 389,55.
Na stronie 10, na wykresie "Przychody netto ze sprzedaży" dodano wartość przychodów za II 2013 kwartał (dane jednostkowe) 428,68 i wartość przychodów za II 2012 kwartał (dane jednostkowe) 166,41.
Na stronie 11, na wykresie "zysk/strata netto" dodano wartość zysku za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 171,80 i wartość zysku za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) -82,87.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CWPE raport za II kwartał 2013 KOREKTA

 
EBI 18/2013 Raport za II kwartał 2013
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 17/2013 Korekta komunikatu z dnia 06.08.2013 o zmianie udziału w głosach i transakcjach na akcjach osoby zobowiązanej
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 16/2013 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
There are no translations available.

Spółka informuje, że w dniu 05.08.2013r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013r. zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej 57 932 akcji serii B Spółki CWPE S.A.

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Pana Janusza Bednarowicza spadła poniżej 5%.

Przed ww. transakcją Pan Janusz Bednarowicz posiadał 510 000 akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., co stanowiło 7,83% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniało do 5,09% ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta, posiadana przez Pana Janusza Bednarowicza  wynosi 452 068 akcji, co stanowi 6,94% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 4,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Janusz Bednarowicz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Pan Janusz Bednarowicz nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 15/2013 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej spółce
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, że w dniu 10.06.2013 zarejestrowano nową spółkę, w której 1/5 udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest ECOTRADE Polska S.A., posiadający 4/5 udziałów i głosów w nowej Spółce.

Utworzona spółka to Innovative energy Sp. z o.o., która działać będzie jako spółka „non-profit” w szczególności w szeroko rozumianej branży energetycznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 21