• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 2/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2013 r. - dnia 14.02.2014 r.
- za I kw. 2014 r. - dnia 15.05 2014 r.
- za II kw. 2014 r. - dnia 14.08.2014 r.
- za III kw. 2014 r. - dnia 14.11.2014 r.

Raport roczny za 2013 r. - dnia 04.06.2014 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
EBI 21/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Raport za III kwartał 2013

 
EBI 20/2013 Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż kolejny projekt Klienta CWPE z województwa opolskiego został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i tym samym rekomendowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Wartość otrzymanego dofinansowania to blisko 8 mln zł.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski-Prezes Zarządu

Anna Ciura-Wiceprezes Zarządu

 
EBI 19/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku - KOREKTA
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Na stronie 8 raportu dodano:

II KWARTAŁ 2013 R.*

II kwartał 2013 r. (dane jednostkowe) - okres od 01.04.2013 do 30.06.2013:
Amortyzacja: 4,82
Przychody ogółem: 466,53
Przychody netto ze sprzedaży: 428,68
Zysk / Strata na sprzedaży: 156,34
Zysk / Strata na działalności operacyjnej: 157,38
Zysk / Strata brutto: 171,80
Zysk / Strata netto: 171,80

* Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji na początku 2012 roku. Spółka rozpoczęła sporządzanie danych skonsolidowanych od III kwartału 2012 r.

Na stronie 9, na wykresie "Przychody ogółem" dodano wartość przychodów za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 466,53 i wartość przychodów za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) 389,55.
Na stronie 10, na wykresie "Przychody netto ze sprzedaży" dodano wartość przychodów za II 2013 kwartał (dane jednostkowe) 428,68 i wartość przychodów za II 2012 kwartał (dane jednostkowe) 166,41.
Na stronie 11, na wykresie "zysk/strata netto" dodano wartość zysku za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 171,80 i wartość zysku za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) -82,87.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CWPE raport za II kwartał 2013 KOREKTA

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 22