• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 9/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 8/2015 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2014
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 7/2015 Raport Roczny CWPE S.A. za 2014 rok
There are no translations available.

Read more...
 
EBI 6/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015r. wraz z projektami uchwał
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2015 r. wraz z projektami uchwał i formularzami.

OGLOSZENIE o zwolaniu ZWZA 30.06.2015.pdf

PROJEKTY UCHWA ZWZA 30.06.2015.pdf

formularz wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika_ZWZA 30.06.2015.pdf

wzor pelnomocnictwa ZWZA 30.06.2015.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Read more...
 
EBI 5/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

CWPE S.A. Raport za I kw 2015.pdf

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 24