• Polski
  • English
You are here:
Main Page Financial Information Financial Information
Informacje Finansowe
There are no translations available.

IV kwartał 2011 r.
There are no translations available.

IV kwartał 2011 r. Narastająco

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]

Przychody netto ze sprzedaży 2 342,80
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 528,94
Zysk (strata) brutto 703,89
Zysk (strata) netto 703,89
Aktywa razem 4 490,85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 240,19
Zobowiązania długoterminowe 1 100,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 140,19
Kapitał (fundusz) własny 2 038,95
Kapitał (fundusz) podstawowy 651,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 651,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
 
III kwartał 2011 r.
There are no translations available.

III kwartał 2011 r. Narastająco

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]

Przychody netto ze sprzedaży 1 387,44
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -616,8
Zysk (strata) brutto 1 107,81
Zysk (strata) netto 1 107,81
Aktywa razem 4 183,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 450,81
Zobowiązania długoterminowe 860,17
Zobowiązania krótkoterminowe 590,64
Kapitał (fundusz) własny 2 442,86
Kapitał (fundusz) podstawowy 651,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 651,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
 
II kwartał 2011 r.
There are no translations available.

II kwartał 2011 r. Narastająco

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]

Przychody netto ze sprzedaży 401,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -947,41
Zysk (strata) brutto 329,43
Zysk (strata) netto 329,43
Aktywa razem 2 732,14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 067,66
Zobowiązania długoterminowe 563,54
Zobowiązania krótkoterminowe 504,12
Kapitał (fundusz) własny 1 664,48
Kapitał (fundusz) podstawowy 651,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 651,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
 
I kwartał 2011 r.
There are no translations available.

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]
Przychody netto ze sprzedaży 245,29
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 168,78
Zysk (strata) brutto 163,57
Zysk (strata) netto 163,57
Aktywa razem 1 868,77
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330,06
Zobowiązania długoterminowe 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 330,06
Kapitał (fundusz) własny 1 538,71
Kapitał (fundusz) podstawowy 651,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 651,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
 
2010 r.
There are no translations available.

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]
Przychody netto ze sprzedaży 2 245,36
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 621,40
Zysk (strata) brutto 571,73
Zysk (strata) netto 474,92
Aktywa razem 1880,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 500,08
Zobowiązania długoterminowe 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 500,08
Kapitał (fundusz) własny 1380,62
Kapitał (fundusz) podstawowy 501,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 501
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,07 zł 
2009 r.
There are no translations available.

WYBRANE DANE FINANSOWE [tys. PLN]
Przychody netto ze sprzedaży 1 526,68
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210,49
Zysk (strata) brutto 175,47
Zysk (strata) netto 175,47
Aktywa razem 831,91
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 476,05
Zobowiązania długoterminowe 329,00
Zobowiązania krótkoterminowe 147,05
Kapitał (fundusz) własny 305,71
Kapitał (fundusz) podstawowy 501,00
Liczba akcji [tys. sztuk] 501,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00