• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current
Raporty Bieżące


EBI 5/2018 Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Emitenta oraz Prezesa Zarządu i Prokurenta spółki zależnej
There are no translations available.

Friday, 11 May 2018 20:42 Read more...
 
EBI 4/2018 Zaproszenie potencjalnego inwestora do due dilligence Spółki Emitenta
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. (Emitenta) informuje o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez potencjalnego inwestora zainteresowanego przejęciem spółki due dilligence.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
Friday, 06 April 2018 11:45
 
EBI 2/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kw. 2017
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. niniejszym informuje, że związku z przenoszeniem danych do zewnętrznego biura rachunkowego zmienia się ten termin publikacji raportu za IV kwartał 2017 i raport zostanie opublikowany niezwłocznie po
otrzymaniu sporządzonych danych finansowych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
Wednesday, 14 February 2018 18:18
 
EBI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
There are no translations available.

Thursday, 01 February 2018 17:13 Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>