• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 9/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBI 9/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Friday, 12 June 2015 12:33
There are no translations available.


Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, którego pełny plan znajduje się w załączniku.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączniku projekty uchwał dotyczących punktów porządku obrad, wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowe punkty porządku obrad.

OGLOSZENIE_ZWZ 30.06.2015.pdf

PROJEKTY UCHWAL_ZWZ 30.06.2015.pdf

PELNOMOCNICTWO_ZWZ 30.06.2015.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GLOSU_ZWZ 30.06.2015.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - wiceprezes Zarządu