• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 12/2015 Pozyskanie pożyczki od inwestora strategicznego
EBI 12/2015 Pozyskanie pożyczki od inwestora strategicznego
Tuesday, 30 June 2015 13:29
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, iż w dniu 29.06.2015 została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką CWPE S.A. a inwestorem strategicznym tj. Business Consulting Group Sp. z o.o.

Pożyczka ma na celu wniesienie do Spółki środków finansowych umożliwiających wdrożenie nowych projektów w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej oraz jej rozwój. Spłata pożyczki przewidziana jest w okresie 3,5 roku.

Pożyczka będzie wypłacana w dwóch transzach w III kwartale 2015 roku – pierwsza w kwocie 75.000 zł i druga w kwocie 457.000 zł–, przy czym druga rata będzie płatna z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu płatności w zależności od potrzeb spółki CWPE S.A. i możliwości finansowych Pożyczkodawcy tj. Business Consulting Group Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Czerkawski, Prezes Zarządu

Anna Ciura, Wiceprezes Zarządu