• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 13/2015 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
EBI 13/2015 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
Tuesday, 30 June 2015 13:32
There are no translations available.


Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołano nowych członków Rady Nadzorczej, w osobach Pana Pawła Wieczorka i Pani Anny Markiewicz.

Notki biograficzne powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta zostaną wkrótce opublikowane na stronie www Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Czerkawski, Prezes Zarządu

Anna Ciura, Wiceprezes Zarządu