• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 14/2015 Powołanie Wiceprezesa
EBI 14/2015 Powołanie Wiceprezesa
Tuesday, 30 June 2015 13:36
There are no translations available.


Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o powołaniu Pana Tadeusza Figiel na Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Czerkawski, Prezes Zarządu

Anna Ciura, Wiceprezes Zarządu