• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 15/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2015r.
EBI 15/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2015r.
Tuesday, 30 June 2015 13:40
There are no translations available.


Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości protokół z WZA i uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku we Wrocławiu.

Tresc uchwal podjetych na ZWZ w dniu 30_06_2015.pdf

  Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Czerkawski, Prezes Zarządu

Anna Ciura, Wiceprezes Zarządu