• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017r. wraz z projektami uchwał
EBI 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017r. wraz z projektami uchwał
Friday, 02 June 2017 11:19
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2017r. wraz z projektami uchwał i formularzami.

OGLOSZENIE.pdf

PROJEKTY UCHWAL.pdf

PELNOMOCNICTWO.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GLOSU.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu