• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 8/2017 Zmiana treści uchwał ZWZ
EBI 8/2017 Zmiana treści uchwał ZWZ
Monday, 05 June 2017 07:45
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, iż omyłkowo zamieszczono błędny plik z projektami uchwał i przekazuje w załączeniu ponownie treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2017 r. wraz z projektami uchwał i formularzami.

OGLOSZENIE.pdf

PROJEKTY UCHWAL.pdf

PELNOMOCNICTWO.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GLOSU.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu