• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 5/2018 Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Emitenta oraz Prezesa Zarządu i Prokurenta spółki zależnej
EBI 5/2018 Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Emitenta oraz Prezesa Zarządu i Prokurenta spółki zależnej
Friday, 11 May 2018 20:42
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. (Emitenta) informuje, iż Pani Anna Ciura złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki CWPE S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki zależnej CWPE Investment Sp. z o.o. a także Prokurenta Samoistnego spółki Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu