• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 18/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
EBI 18/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Friday, 16 November 2018 17:31
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. (dalej: Spółka) informuje, że uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.11.2018 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali:

- Pan Maciej Oniszczuk

- Pan Rafał Giersz

- Krzysztof Miasojed

 

oraz powołani zostali

- Adam Pawlak

- Dawid Drelinkiewicz

- Agnieszka Jezierska

- Krystyna Drelinkiewicz

- Andrzej Drelinkiewicz

Zarząd Emitenta niezwłocznie po otrzymaniu od nowych Członków Rady Nadzorczej ich życiorysów opublikuje stosowny komunikat EBI

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu