• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 19/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
EBI 19/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
Tuesday, 27 November 2018 16:54
There are no translations available.

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn proceduralnych, termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok zostaje przesunięty z dnia 30.11.2018 r. na dzień 31.01.2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Spółka skompletowała już Radę Nadzorczą, która jest obecnie w trakcie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zarząd Spółki dołoży należytych starań by raport został opublikowany w dniu 31 stycznia 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu