• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 20/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
EBI 20/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Friday, 14 December 2018 19:34
There are no translations available.

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia zwarł umowę z AAC Audyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu