• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 1/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
EBI 1/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
Saturday, 26 January 2019 12:21
There are no translations available.

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn przedłużającego się badania sprawozdania finansowego za 2017 r., termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. zostaje przesunięty z dnia 31.01.2019 r. na dzień 31.03.2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu