• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
Saturday, 26 January 2019 12:23
There are no translations available.

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne

- raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

- raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

- raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

- raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

b) Roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu