• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 9/2019 Nałożenie na emitenta kary pieniężnej
EBI 9/2019 Nałożenie na emitenta kary pieniężnej
Monday, 08 July 2019 17:02
There are no translations available.

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 15 000 zł. Pełna treść uchwały, wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie www.newconnect.pl

Zarząd Spółki po przeanalizowaniu zasadności kary podjął decyzję o odwołaniu się składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie Emitent informuje o incydentalnym naruszeniu Regulaminu ASO i nieprzekazaniu powyższych informacji w terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu