• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 21/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013
EBI 21/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013
Thursday, 14 November 2013 00:00
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Raport za III kwartał 2013