• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 2/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014
EBI 2/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014
Friday, 13 February 2015 08:39
There are no translations available.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby repezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

CWPE raport za IV kwartał 2014.pdf