• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 5/2017 Raport Roczny CWPE S.A. za 2016 rok
EBI 5/2017 Raport Roczny CWPE S.A. za 2016 rok
Wednesday, 31 May 2017 12:40
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2016 oraz opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Jednostkowy Raport roczny CWPE S_A_ za 2016.pdf

Opinia i raport bieglgo rewidenta z badania SF CWPE S_A_ za rok 2016.pdf

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu