• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 3/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
EBI 3/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
Thursday, 14 February 2019 21:20
There are no translations available.

Zarząd Spółki CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

CWPE raport IV kw 2018.pdf

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu