• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna
Aktualności
EBI 11/2017 Korekta raportu 9/2017 – uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2017
Więcej…
 
EBI 10/2017 Podmioty posiadające, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. niniejszym informuje, że podmiotem posiadającym, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku i upoważnionym do wykonywania prawa głosu była spółka Ceres Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonująca prawa głosu z 3.510.000 akcji, które stanowiły 49,41% w kapitale zakładowym oraz 7.020.000 głosów – 66,14% w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Lista akcjonariuszy korzy wzieli udzial w ZWZ w dniu 30_06.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 9/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2017r.
Więcej…
 
EBI 8/2017 Zmiana treści uchwał ZWZ
Więcej…
 
EBI 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017r. wraz z projektami uchwał
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 25