• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna
Aktualności
EBI 14/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Business Consulting Group Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  w sprawach uchylenia uchwał nr 4/NWZ/2016, 5/NWZ/2016, 6/NWZ/2016, 7/NWZ/2016, 8/NWZ/2016, 9/NWZ/2016 i 10/NWZ/2016 podjętych w dniu 12 kwietnia 2016 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkowi zarządu, zmianach w składzie Rady Nadzorczej i zamiany części akcji imiennych serii A na okaziciela i wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu
 
EBI numer 13/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2016r.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości protokół z WZA i uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

uchwały podjęte na WZA w dniu 30.06.2016.pdf

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 12/2016 Pozytywna ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WD działanie 1.5
Więcej…
 
EBI 11/2016 Pozytywna ocena merytoryczna projektu w ramach RPO WLKP działanie 1.5
Więcej…
 
EBI 10/2016
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 23