• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna
Aktualności
EBI 9/2013 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2012, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

  1. Skonsolidowany Raport Roczny za 2012
  2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej CWPE S.A.
 
EBI 8/2013 Raport Roczny CWPE S.A. za 2012 rok

 

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2012, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 
EBI 7/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2013r. wraz z projektami uchwał
Więcej…
 
EBI 6/2013 Raport za I kwartał 2013 r.
Więcej…
 
EBI 5/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 21