• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna
Aktualności
EBI 14/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku

Zarząd CWPE S.A. informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 10 ust.3 Statutu Spółki i nadaniu się mu nowego następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu było następujące:

”Rada składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 13/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd CWPE S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które zaszły
w dniu 30 czerwca 2013r.

W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CWPE S.A.:

- mocą uchwały nr 14/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Tadeusza Legięcia

- mocą uchwały nr 15/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego

- mocą uchwały nr 16/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza

- mocą uchwały nr 17/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacka Oniszczuka

- mocą uchwały nr 18/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wolańskiego

- mocą uchwały nr 19/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Nazara

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta zostaną wkrótce opublikowane na stronie www Emitenta.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo powołania Pana Jarosława Stahl Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie na kolejną kadencję, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją nie jest on już członkiem Rady Nadzorczej CWPE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 12/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 r.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 roku.

Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby Reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2013 roku

 
EBI 10/2013 Korekta Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za 2012 rok

Wrocław, 6 czerwca 2013

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje korektę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012.
Z powodu niezamierzonej pomyłki operatora EBI i problemów technicznych w raporcie nr 9/2013 nie zamieszono jednego z załączników, który zawierał Raport z badania skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CWPE S.A.
W związku z powyższym przekazujemy pełny skonsolidowany raport roczny za 2012 wraz ze wszystkimi załącznikami.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy i dołożymy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentującejednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 
EBI 9/2013 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2012, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

  1. Skonsolidowany Raport Roczny za 2012
  2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej CWPE S.A.
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 22