• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Informacje Finansowe Podstawowe wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe

IV kwartał 2011 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 50 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 15 %
 
III kwartał 2011 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży - 34 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 35 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 26 %
 
II kwartał 2011 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 82 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,30
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,39
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 12 %
 
I kwartał 2011 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 67 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,24
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,18
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 9 %
 
2010 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 21 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,59
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,27
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 25 %
 
2009 r.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 11,49%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,57
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 21,09%