• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Informacje Finansowe Prognozowane wyniki finansowe
Prognozowane wyniki finansowe

Wartości Prognozowane [tys. PLN]

2011

Przychody operacyjne ogółem

3166

Amortyzacja

57

Zysk na działalności operacyjnej

791

Zysk netto

633

 

Korekta Prognoz [tys. PLN]

 

2011

Przychody operacyjne ogółem

6 307

Amortyzacja

61

Zysk na działalności operacyjnej

528

Zysk netto

704