• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Raporty Bieżące


EBI 9/2018 Podpisanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd Spółki CWPE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że podpisał umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką AD BEST CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Autoryzowany Doradca").

Na mocy wskazanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski – Prezes Zarządu

czwartek, 05 lipca 2018 18:18
 
EBI 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.07.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA spółki na dzień 31.07.2018 r. wraz z projektami uchwał i formularzami.

 

OGLOSZENIE2018.pdf

PROJEKTY UCHWAL2018.pdf

PELNOMOCNICTWO2018.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GLOSU_2018.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

piątek, 29 czerwca 2018 14:00
 
EBI 7/2018 Przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2017
piątek, 29 czerwca 2018 13:05 Więcej…
 
EBI 5/2018 Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Emitenta oraz Prezesa Zarządu i Prokurenta spółki zależnej
piątek, 11 maja 2018 20:42 Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>