• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Raporty Bieżące


EBI 12/2017 Informacja dotycząca problemów z siecią teleinformatyczną

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, iż w związku z relokacją biura i związana z tym koniecznością przeniesienia serwerów w dniach 07.08.2017 – 15.08.2017 mogą wystąpić trudności w dostępie do sieci teleinformatycznej.

Za zaistniałe problemy przepraszamy i dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać je w jak najszybszym możliwym czasie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

poniedziałek, 07 sierpnia 2017 10:27
 
EBI 11/2017 Korekta raportu 9/2017 – uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2017
środa, 19 lipca 2017 11:36 Więcej…
 
EBI 10/2017 Podmioty posiadające, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. niniejszym informuje, że podmiotem posiadającym, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku i upoważnionym do wykonywania prawa głosu była spółka Ceres Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonująca prawa głosu z 3.510.000 akcji, które stanowiły 49,41% w kapitale zakładowym oraz 7.020.000 głosów – 66,14% w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Lista akcjonariuszy korzy wzieli udzial w ZWZ w dniu 30_06.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

poniedziałek, 03 lipca 2017 12:46
 
EBI 9/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2017r.
poniedziałek, 03 lipca 2017 12:42 Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>