• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 5/2011 Zakończenie notowań PDA i wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji
EBI 5/2011 Zakończenie notowań PDA i wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji
wtorek, 06 września 2011 12:06

 

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą z dnia 14 lutego 2011 r. postanowił:
1) określić dzień 17 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
2) określić dzień 16 lutego 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu