• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 6/2011 Informacja o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej
EBI 6/2011 Informacja o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej
wtorek, 06 września 2011 12:27

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2011 r. otrzymał od Pana Bartosza Dąbrowskiego informację o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Powodem jest rozpoczęcie nowej współpracy pomiędzy CWPE a firmą Pana Bartosza Dąbrowskiego.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Bartoszowi Dąbrowskiemu za jego zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu