• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 11/2011 Podpisanie nowych umów o wykonanie usług doradczych
EBI 11/2011 Podpisanie nowych umów o wykonanie usług doradczych
wtorek, 06 września 2011 12:32

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż w maju 2011 r. zawarto cztery nowe umowy o wykonanie usług doradczych.

Umowy dotyczą pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na podstawie pierwszej umowy CWPE S.A. zobowiązało się opracować wniosek o pomoc finansową w formie bezzwrotnej dotacji wraz z biznesplanem, w ramach działania 4.3 " Kredyt Technologiczny", a także monitorować przebieg procesu prac i wykonywać ewentualne modyfikacje dotyczące wniosku.

Pozostałe 3 umowy dotyczą opracowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 "Wsparcie dla MŚP", a także monitorowanie przebiegu procesu prac i wykonywanie ewentualnych modyfikacji dotyczących wniosków.

Wartość uzyskanego wynagrodzenia, w przypadku success fee, wyniesie powyżej 10 % wartości przychodów CWPE za rok ubiegły.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu