• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 13/2011 Zawarcie istotnych kontraktów
EBI 13/2011 Zawarcie istotnych kontraktów
wtorek, 06 września 2011 12:35

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż zawarto kolejnych pięć umów o wykonanie usług doradczych.

Pierwsze dwie umowy dotyczą pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MŚP" dla projektów polegających na zakupie usług doradczych w celu przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Kolejne trzy umowy dotyczą opracowania wniosków o pomoc finansową w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3. "Kredyt Technologiczny" na realizacje projektów inwestycyjnych.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji ww. umów wraz z success fee wynosi szacunkowo 776.000 PLN netto.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu