• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 16/2011 Przyznanie unijnej dotacji dla spółki portfelowej CWPE S.A.
EBI 16/2011 Przyznanie unijnej dotacji dla spółki portfelowej CWPE S.A.
wtorek, 06 września 2011 12:38

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż spółka Inkubator Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o otrzymała decyzję o przyznaniu jej dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, na realizację projektu "Naukowy Inkubator Technologiczny". Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania, między innymi poprzez zasilanie kapitałowe, których będzie dokonywał INT Sp. z o.o. Wartość przyznanego dofinansowania to prawie 10 mln złotych, a poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.

Udziałowcami Inkubatora Naukowo-Technologicznego są:
- Venture Incubator S.A. - 37,04 % udziałów,
- CWPE S.A. - 37,04% udziałów,
- INVESTcon GROUP S.A. - 25,92 % udziałów.

Jednocześnie Zarząd CWPE S.A. wskazuje, że zwróci się o opinię czy w związku z powyższą informacją nie zachodzi konieczność zaktualizowania wartości majątku CWPE S.A. w zakresie posiadanych 37,037 % udziałów spółki Inkubator Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o, ujętych w bilansie CWPE S.A. na koniec I kwartału o łącznej wartości 110.000 złotych. W sytuacji konieczności aktualizacji wartości w górę fakt ten może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe CWPE S.A. w bieżącym roku i latach kolejnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu