• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 18/2011 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy
EBI 18/2011 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy
wtorek, 06 września 2011 12:39

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło kwotę 45 570,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) z zysku netto za 2010 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,07zł (siedem groszy) dywidendy na jedną akcję,
Dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 jest dzień 22 lipca 2011 roku.
Dniem wypłaty dywidendy jest 9 sierpnia 2011 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu