• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 20/2011 Rejestracja przez Sąd podziału akcji Spółki CWPE S.A.
EBI 20/2011 Rejestracja przez Sąd podziału akcji Spółki CWPE S.A.
wtorek, 06 września 2011 12:41

Zarząd CWPE S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zarejestrował podział akcji Spółki. Po rejestracji nastąpiła zmiana wartości nominalnej akcji Spółki z 1 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy). Na kapitał zakładowy składa się teraz 6.510.000 ( sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Spółka niezwłocznie podejmie działania mające na celu rejestrację splitu w KDPW.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu