• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 24/2011 Zrealizowanie jednego z celów emisyjnych
EBI 24/2011 Zrealizowanie jednego z celów emisyjnych
czwartek, 22 września 2011 07:57

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż zrealizowany został kolejny z założonych celów emisyjnych.

Do dnia dzisiejszego przygotowanych i złożonych zostało 20 własnych projektów na konkursy współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki większości z konkursów, w których złożone zostały te projekty nie są jeszcze znane.

Zarząd CWPE informuje, iż Spółka w bieżącym roku będzie kontynuowała przygotowywanie projektów własnych w ramach dostępnych naborów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".