• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 25/2011 Rozstrzygnięcie istotnych konkursów dotacyjnych
EBI 25/2011 Rozstrzygnięcie istotnych konkursów dotacyjnych
poniedziałek, 10 października 2011 07:41


Zarząd CWPE S.A. informuje, iż nastąpiło rozstrzygnięcie jednego z istotnych konkursów dotacyjnych (PO IG 8.4.). W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej i zatwierdzenia projektów o dofinansowanie 15 projektów Klientów CWPE otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 23,3 mln zł. Powyższe mieć będzie istotne znaczenie dla osiągnięcia wyniku finansowego w roku 2011, gdyż wpłynie na zwiększenie przychodów za III kw. 2011 o kwotę ok. 675 tys. zł. Realizacja projektów dla Klientów prowadzona była przez pracowników Biura Franczyzowego CWPE, co wiąże się prawem do otrzymania przez to biuro wynagrodzenia za realizowane usługi podwykonawcze. Rozliczenie powyższego wynagrodzenia powinno nastąpić do końca IV kwartału 2011 (po wpłatach od Klientów).Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".