• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 30/2011 Zawarcie umów o wykonanie usług doradczych
EBI 30/2011 Zawarcie umów o wykonanie usług doradczych
środa, 30 listopada 2011 12:27

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż zawarto cztery umowy o wykonanie usług doradczych.

Pierwsza umowa dotyczy opracowania wniosku o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 (zapewnienie dostępu do internetu na etapie "ostatniej mili") dla woj. kujawsko-pomorskiego, na realizację projektu inwestycyjnego o wartości około 8 000 000,00 zł netto.

Druga umowa dotyczy opracowanie wniosku o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 (zapewnienie dostępu do internetu na etapie "ostatniej mili") dla woj. kujawsko-pomorskiego, na realizację projektu inwestycyjnego o wartości około 1 200 000,00 zł netto.

Trzecia umowa dotyczy opracowania wniosku o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do internetu na etapie "ostatniej mili" na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w woj. podkarpackim o łącznej wartości około 3 000 000,00 zł netto.

Ostatnia umowa dotyczy opracowania wniosku o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 (wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) na realizację projektu inwestycyjnego o wartości około 1 000 000,00 zł netto.

Łączna wartość wynagrodzenia wraz z success fee przekracza 10% ubiegłorocznych przychodów Spółki.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu