• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 32/2011 Zawarcie istotnych umów
EBI 32/2011 Zawarcie istotnych umów
czwartek, 15 grudnia 2011 11:43

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym podpisał umowę zbycia części udziałów spółki Inkubator Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. („INT”).

CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz Venture Incubator S.A.

Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę 282. 571,44 zł. Kwota będzie płatna przelewem. Cena nabycia udziałów wynosiła 27.500 zł, a wartość udziałów w księgach CWPE 750.000 zł.

Dzięki pozyskanym ze sprzedaży udziałów środkom CWPE będzie mogło rozwijać swoją działalność podstawową. W szczególności środki posłużą do rozwoju  CWPE na rynkach zagranicznych. Spodziewana duża absorpcja środków unijnych zwłaszcza  na terenie Rumunii i Bułgarii, jako nowych członków UE, powoduje że są to nowe rynki na których CWPE może uzyskać znaczącą pozycję.

CWPE wskazuje, że zbycie udziałów INT nie powoduje odejścia od strategii nabywania akcji spółek, co będzie w dalszym ciągu realizowane we współpracy z INVESTcon GROUP S.A. Potwierdzeniem powyższego jest to, iż  w dniu 14.12.2011 r.  Zarząd CWPE zawarł umowy zakupu akcji Spółki MOBILE FACTORY S.A., której debiut na NewConnect planowany jest w 2012 r.

Jednocześnie w dniu wczorajszym  CWPE ( na podstawie zgody RN CWPE S.A.) podpisało umowę przedwstępną nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Powiecie Wrocławskim. Łączne nakłady wraz z kosztami transakcji nie przekroczą 300. 000 zł netto.  Nabycie nieruchomości ma dla CWPE cel inwestycyjny.

W przypadku finalizacji transakcji i zawarcia umowy ostatecznej różnica pomiędzy ceną nieruchomości a jej wartością rynkową spowoduje, że CWPE nie wykaże ujemnego wyniku księgowego związanego ze sprzedażą udziałów INT. Ponadto w obliczu niepewności na rynkach finansowych posiadanie większych rezerw środków pieniężnych staje się kluczowe.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"