• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
EBI 33/2011
piątek, 30 grudnia 2011 20:42

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym podpisał umowę zbycia pozostałej części udziałów spółki Inkubator Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. ("INT"). O sprzedaży pierwszej części udziałów spółka informowała w raporcie nr 32/2011.

CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz INVESTcon GROUP S.A.

Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę 282.571,44 zł. Kwota została uiszczona przelewem. Cena nabycia udziałów wynosiła 27.500 zł, a wartość udziałów w księgach CWPE 750.000 zł.

Dzięki pozyskanym ze sprzedaży udziałów środkom CWPE będzie mogło rozwijać swoją działalność podstawową. W szczególności środki posłużą do rozwoju CWPE na rynkach zagranicznych. Spodziewana duża absorpcja środków unijnych zwłaszcza na terenie Rumunii i Bułgarii, jako nowych członków UE, powoduje że są to nowe rynki, na których CWPE może uzyskać znaczącą pozycję.

CWPE wskazuje, że zbycie udziałów INT nie powoduje odejścia od strategii nabywania akcji spółek, co będzie w dalszym ciągu realizowane we współpracy z INVESTcon GROUP S.A. Potwierdzeniem powyższego jest to, iż w dniu 29.12.2011 r. Zarząd CWPE zawarł umowy zakupu akcji Spółki GUARDIER S.A., której debiut na NewConnect planowany jest w 2012r.

Jednocześnie w dniu wczorajszym CWPE ( na podstawie zgody RN CWPE S.A.) podpisało umowę ostateczną nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Powiecie Wrocławskim. O podpisaniu umowy przedwstępnej Spółka informowała w raporcie nr 32/2011. Łączne nakłady wraz z kosztami transakcji wyniosły nie więcej niż 300. 000 netto. Nabycie nieruchomości ma dla CWPE cel inwestycyjny.

Różnica pomiędzy ceną nieruchomości a jej wartością rynkową spowoduje, że CWPE będzie miało mniejszy ujemny wynik księgowy związany ze sprzedażą udziałów INT. Ponadto w obliczu niepewności na rynkach finansowych posiadanie większych rezerw środków pieniężnych staje się kluczowe.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"