• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 2/2012 Informacja Zarządu o stanie sprzedaży obligacji
EBI 2/2012 Informacja Zarządu o stanie sprzedaży obligacji
środa, 11 stycznia 2012 17:41

Zarząd CWPE S.A.  w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących emisji obligacji informuje, iż aktualny stan sprzedaży obligacji przedstawia się następująco. Z 35 wyemitowanych obligacji zawarto umowy na objęcie 22 sztuk.

Z uwagi na istotne odchylenie obecnego kursu od ceny emisyjnej obligacji wynoszącej 1 zł Zarząd planuje przedłużyć w czasie program emisji do końca II kwartału bieżącego roku.

Zamiana obligacji na akcje i nowa emisja serii D zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zamknięciu programu emisji obligacji,  nie później niż 31.12.2012r.

 

Jednocześnie informujemy, że nie jest planowane dokonywanie obniżenia wartości ceny emisyjnej akcji (1 złoty) obejmowanych w zamian za obligacje.  Gdyby ewentualnie transakcje sprzedaży pozostałych 13 sztuk obligacji w przedłużonym terminie nie doszły do skutku Zarząd planuje zamknąć emisję na poziomie dotychczasowych 22 sztuk i podjąć alternatywne rozwiązania w celu pozyskania niezbędnego finansowania rozwoju działalności.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".