• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 3/2012 Informacja Zarządu o stanie sprzedaży obligacji - KOREKTA
EBI 3/2012 Informacja Zarządu o stanie sprzedaży obligacji - KOREKTA
czwartek, 12 stycznia 2012 11:10

Zarząd Spółki koryguje omyłkę pisarską w treści raportu bieżącego nr 2/2012.

Było "Z uwagi na istotne odchylenie obecnego kursu od ceny emisyjnej
obligacji wynoszącej 1 zł Zarząd planuje przedłużyć w czasie program emisji
do końca II kwartału bieżącego roku."
Winno być "Z uwagi na istotne odchylenie obecnego kursu od ceny emisyjnej
akcji, na które podlegać będą zamianie obligacje, wynoszącej 1 zł, Zarząd
planuje przedłużyć w czasie program emisji do końca II kwartału bieżącego
roku."

Pełna skorygowana treść raportu:

Zarząd CWPE S.A. w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących
emisji obligacji informuje, iż aktualny stan sprzedaży obligacji przedstawia
się następująco. Z 35 wyemitowanych obligacji zawarto umowy na objęcie 22
sztuk.
Z uwagi na istotne odchylenie obecnego kursu od ceny emisyjnej akcji, na
które podlegać będą zamianie obligacje, wynoszącej 1 zł, Zarząd planuje
przedłużyć w czasie program emisji do końca II kwartału bieżącego roku.
Zamiana obligacji na akcje i nowa emisja serii D zostanie przeprowadzona
niezwłocznie po zamknięciu programu emisji obligacji, nie później niż
31.12.2012r.

Jednocześnie informujemy, że nie jest planowane dokonywanie obniżenia
wartości ceny emisyjnej akcji (1 złoty) obejmowanych w zamian za obligacje.
Gdyby ewentualnie transakcje sprzedaży pozostałych 13 sztuk obligacji w
przedłużonym terminie nie doszły do skutku Zarząd planuje zamknąć emisję na
poziomie dotychczasowych 22 sztuk i podjąć alternatywne rozwiązania w celu
pozyskania niezbędnego finansowania rozwoju działalności.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect".