• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 6/2012 Informacja o wynikach finansowych CWPE S.A. za 2011 rok - weryfikacja prognozy
EBI 6/2012 Informacja o wynikach finansowych CWPE S.A. za 2011 rok - weryfikacja prognozy
wtorek, 21 lutego 2012 13:18

W związku z faktem, iż nieaudytowane wyniki finansowe Emitenta za rok 2011 jest wyższy o ponad 20% w stosunku do skorygowanej prognozy finansowej przekazanej raportem bieżącym nr 27/2011 z dnia 14 listopada 2011 r., Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych.

Przedstawiona w raporcie bieżącym prognoza na 2011 rok przewidywała:
- przychody ogółem: 5 000 tys. zł,
- amortyzacja: 23 tys. zł
- zysk na działalności operacyjnej: -600 tys. zł
- zysk netto: 650 tys. zł


Aktualny szacunek wyników za 2011 rok przewiduje:
- przychody ogółem: 6 307 tys. zł,
- amortyzacja: 61 tys. zł
- zysk na działalności operacyjnej: 528 tys. zł
- zysk netto: 704 tys. zł

Powodem dokonania korekty są wysokie przychody finansowe w 2011 roku, związane z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta, zostały opracowane w oparciu o wyniki Emitenta po czterech kwartałach roku 2011.


Podstawa prawna: § 3 ust. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu