• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 8/2012 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany warunków emisji obligacji
EBI 8/2012 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany warunków emisji obligacji
środa, 28 marca 2012 12:25

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu 3/2012, że w dniu 28.03.2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji poprzez podział emisji obligacji na dwie serie obligacji - serię A, których subskrypcja zakończy się nie później niż 29.03.2012 r. i serię A1, których subskrypcja zakończy się nie później niż 31.12.2012 r.
Działanie to podjęte zostało z uwagi na dobro obligatariuszy, ponieważ dzięki temu Spółka może dokonać konwersji objętych obligacji serii A na akcje w najszybszym możliwym terminie. Działanie to poprawi także bilans spółki poprzez zmniejszenie poziomu wykazywanego zadłużenia.
Zgodnie z uchwałą Zarządu, 22 obligacje o wartości nominalnej 50.000 zł każda zostaną skonwertowane na akcje w najszybszym możliwym terminie; pozostałe 13 obligacji o wartości nominalnej 50.000 zł każda będą mogły być objęte nie później niż do dnia 31.12.2012 r.
Pozostałe warunki emisji obligacji, w tym szczególności warunki konwersji na akcje nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu