• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 12/2012 Zakup nieruchomości przez Spółkę powiązaną
EBI 12/2012 Zakup nieruchomości przez Spółkę powiązaną
czwartek, 10 maja 2012 14:02

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż w dniu 10.05.2012 r., Spółka powiązana Ceres Investment Sp. z o.o., w której CWPE S.A. posiada 30% udziałów, podpisała akt notarialny zakupu nieruchomości na ulicy Kobierzyckiej we Wrocławiu. Łączna cena zakupu budynku wraz z gruntem wyniosła 2 654 000 zł netto, kwota brutto wynosi 3 264 420 zł. We wskazanym budynku, w chwili obecnej, znajduje się siedziba Centrali spółki Centrum Wspierania Projektow Europejskich S.A., która zajmuje ok. 1/3 powierzchni, pozostałe 2/3 jest wynajmowane zewnętrznym podmiotom. Na finansowanie zakupu nieruchomości Spółka podpisała umowę kredytową na kwotę 2 814 000 zł, okres kredytowania - 18 lat, o czym CWPE S.A. informowało w raporcie bieżącym EBI 10/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu