• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 13/2012 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie usług doradczych
EBI 13/2012 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie usług doradczych
czwartek, 10 maja 2012 14:04

Zarząd CWPE S.A. informuje, iż zawarto kolejną umowę na wykonanie usług doradczych.
Umowa dotyczy opracowania wniosku o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Działanie 1.4 (Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie), na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu Inkubatora przez Spółkę z kapitałem zagranicznym.
Łączna wartość wynagrodzenia wraz z succcess fee wyniesie (w przypadku uzyskania dofinansowania przez klienta) prawie 430 tys. zł. netto.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu