• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 14/2012 Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2011 r.
EBI 14/2012 Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2011 r.
piątek, 11 maja 2012 12:25

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że raport roczny, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 12 czerwca 2012 roku, zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu